ממליצה על המרפאה. הייתי, ראיתי, אהבתי. שנה שעברה הייתי עם הכלבה שלי.