הגעתי במרפאה וטרינרית מסויימת גם בבש/' נתקלתי בהתנשאות , וחוסר רצון לעזור ולטפל מפאת השעה הדחוקה , בחיפשים שערך הבן שלי, תוך כשי נסיעה אליי לטפל בלולה , אמר לי אימא סעי לנחל עשן לאורט PET, מיד מחק מילה חוזרת לולה קיבלה טיפול מסור עם טיפול המשך והנשמה עד מעבר לשעות העבודה בלילה , וכשלולה התעוררה , חזרנו הביתה , בימיים למחרת היחס והאכפתיות לשלומה של לולה, ריגש אותי אכן ראויים להערכה וכבוד יישר כוח