סיפור ההצלחה של ורקה ושלושת הגורים

ורקה הגיעה אלינו בעקבות המלטה ביתית שלא התקדמה. בעליה הבחינו כי היא מתנשמת בכבדות ואינה מצליחה להמליט את גוריה, למרות מאמציה הרבים.

ורקה וגוריה ניצלו ברגע האחרון, בזכות ניתוח קיסרי חירום, בעקבות גור שהיה תקוע בתעלת הלידה.
האם התאוששה לחלוטין מניתוח החירום, והיא מטפלת בשלושת גוריה באהבה רבה.
ורקה, המשיכי להיות אם למופת!